Jakou síť si koupit?

O našich sportovních sítích

- Sítě námi vyráběné a zde nabízené nepodléhají vlhku, slunci, mrazu a UV záření, proto mohou být celoročně umístěny na hřišti a používány za jakéhokoliv počasí.

- Sítě v naší nabídce máme rozděleny do několika užitných a zároveň cenových skupin. Tyto skupiny jsou totožné se zátěžovými skupinami.


Sítě vyrábíme v těchto zátěžových úrovních:


Jak správně se sítěmi zacházet?

Správné zacházení a pověšení sítě má velký vliv na životnost sítě.

Pokud to není nezbytně nutné, sítě po každém použití nesundáváme.Sítě povolíme, aby nebyly v napnutém stavu.

Sítě volejbalové, nohejbalové a tenisové je vhodné po každém použití nesundávat, lepší je pouze sítě povolit, aby nedocházelo k jejich přepnutí a "umrtvení". Vlhkem se většina sítí vytahuje, proto je vhodné, při vlhkém počasí (po dešti, ráno při rose, po námraze) síť napnout s citem a po oschnutí síť povolit a potom znovu napnout. Schnutím se síť smršťuje-zkracuje a pokud je ponechána napnutá za vlhka, dochází k jejímu přepnutí a " umrtvení". Síť ztrácí pružnost a dříve se trhá.

Síť po sejmutí z hřiště složíme a pověsit na vzdušné a stinné místo mimo dosah myší.

Sítě brankové jsou po obvodu opatřeny - provlečeny šňůrkou, která končí v místě styku tyčky a země. Tyto obvodové pomocné šňůry mají velký význam. Slouží k dopnutí sítě na konstrukci branky. Síť má být vždy na brankové konstrukci volnější, aby pružila.

Síť, která nepruží, se trhá i z nejsilnějšího materiálu.


Jak správně pověsit brankovou síť?

Síť pověsíme na háčky po obvodu konstrukce a dopneme přídavné šňůry navlečené po obvodu brankové sítě a ve spodní části tyčky branky uvážeme napevno. Tím síť po obvodu branky dopneme, ale vlastní síť je ve volném stavu a nárazy míče tlumí obvodová šňůra.


Sítě ochranné a záchytné

Pokud uvažujete o koupi ochranných, záchytných popřípadě stínících sítí na oplocení hřiště, za branky, jako ochranu oken, stropu, rozdělení tělocvičny nebo hrací plochy apod.

- Je potřeba zvážit:

- U ochranných sítí platí zásada
- čím je síť volnější, splývavější a méně napnutá - přivázaná k čemukoliv (k zábradlí, ke sloupům, na kterých visí, k zátěžím apod.) tím déle vydrží. Dále platí - čím je síť blíže za brankou, tím by měla být "těžší" a pevnější.

Na závěr velmi účinný způsob, jak prodloužit životnost ochranné sítě na hřišti s malým dozorem a bez brankových sítí. Síť mimo soutěžních zápasů vyvázat 2-2,5m nad zem.Tím zabráníte lezení dětí po síti, střelbě do sítě z bezprostřední blízkosti, zachycení sítě při sekání trávníku apod.

Sportu zdar a na další spolupráci se těší
Petr Pokorný

Správně zvolená síť je Vaše i naše spokojenost.