Rybářské sítě - Aktivní odlovné sítě

Vlečné sítě - rámové traly

Univerzální síť a lovná technika pro vzorkování

Slouží k lovu a vzorkování:
Výhody vlečných sítí - rámových tralů
Obecné zásady pro úspěšný a transparentní lov:

Medailonek

zobrazit / skrýt celý profil

Mgr. Tomáš Jůza PhD.* 5.4. 1981
Mgr. Tomáš Juza Ph.D. Od roku 2007 pracuji v Hydrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky (nyní součást Biologického centra AV ČR, v.v.i.).
Ve své práci se zabývám především - ekologií plůdku ryb v přehradních nádržích a jezerech. Metodikou vzorkování ryb. Účinností odlovných prostředků.
Absolvoval jsem odborné stáže v USA, Kanadě a Norsku zaměřené na metodiku lovu ryb pomocí vlečných sítí.

V současné době je pro mě a mé kolegy největší výzvou objasnění účinnosti vlečných sítí vůči různým druhům a velikostním skupinám ryb ve sladkých vodách.
Ke studiu ekologie plůdku ryb v přehradních nádržích a jezerech běžně využívám rámové, ichtyoplanktonní a plůdkové vlečné sítě. Účinnost vlečných sítí byla mnou a mými kolegy testována a standardizována velikost těchto sítí.
Standardní metodou k lovu plůdku ve volné vodě nádrží a jezer se tak díky našim testům stala plůdková vlečná síť o velikosti vstupního otvoru 3x3 m s velikostí ok 6mm v přední a 4mm v koncové části. V nočních hodinách loví tato síť plůdek zcela kvantitativně bez zjevné únikové reakce. Vzhledem k velikosti se s touto vlečnou sítí lehce manipuluje, nevyžaduje extrémně výkonnou tažnou loď a umožňuje vzorkování v různých hloubkách vodního sloupce. Tato síť je skvělým nástrojem k získání kvantitativních i kvalitativních charakteristik plůdkových společenstev volné vody nádrží a jezer.
Tato síť mi umožnila hlubší ekologické studie zaměřené na distribuci a chování plůdku. Rovněž odhalila některé dosud netušené fenomény ekologie některých druhů ryb. Všechny výsledky jsou podloženy publikacemi v kvalitních mezinárodních žurnálech. Zájemcům tak nabízím konzultace o vhodnosti použití plůdkových odlovných technik nebo přímo odlovy - spolupráci na odlovech plůdku ve všech zónách nádrží nebo jezer.

Kontakt: +420 733 373 139, tomas.juza@seznam.cz
http://www.fi shecu.cz/staff-members/juza

Mé publikace týkající se použití plůdkových odlovných technik:

  • Juza, T., Kubecka, J. 2007. The efficiency of three fry trawls for sampling the freshwater fry community. Fisheries Research 85(3), 285-290.
  • Juza, T., Cech, M., Kubecka, J., Vašek, M., Peterka, J., Matena, J. 2010. The influence of the trawl mouth opening size and net colour on catch efficiency during sampling of early fish stages. Fisheries Research 105, 125-133.
  • Juza, T., Cech, M., Kubecka, J., Vašek, M., Peterka, J., Kratochvíl, M., Frouzová, J., Matena, J. 2012. The influence of the trawl mouth opening size and net colour on catch efficiency during sampling of early stages of perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) in the bathypelagic layer of a canyon-shaped reservoir. Fisheries Research 123-124: 21-25.
  • Juza, T., Rakowitz, G., Draštík, V., Blabolil, P., Herzig, A., Kratochvíl, M., Muška, M., Ríha, M., Sajdlová, Z., Kubecka, J. 2013. Avoidance reactions of fish in the trawl mouth opening in a shallow and turbid lake at night. Fisheries Research 147: 154-160.
  • Juza, T., Vašek, M., Kratochvíl, M., Blabolil, P., Cech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Muška, M., Peterka, J., Prchalová, M., Ríha, M., Tušer, M., Kubecka, J. 2014. Chaos and stability of age-0 fish assemblages in a temperate deep reservoir: unpredictable success and stable habitat use. Hydrobiologia 724: 217-234.

Pozice vlečné sítě - rámového tralu ve vodním sloupci


Dráha tralu za lodí


Ichtyoplanktonní vlečná síť - tral

ichtyoplanktonní sítě patří do kategorie vlečných sítí

loví rozsahu celého vodního sloupce

Slouží:
3.2 Provedení rámu
MateriálVelikost oka (v mm)ø rámu (v m)Délka (v m)
Tyl2 x 226
Tyl2 x 2obdélníkový rám 2 x 26
Provedení sítě


Úvršek

Síť může být opatřena v dolní části úvrškem – (trychtýřovité zúžení uvnitř sítě):

Sběrný nástavec

Síť může být zakončena:
Plůdková vlečná síť - plůdkový tral

Slouží:
Provedení rámu
Provedení sítě
Úvršek

Pro výzkumná pracoviště vyrábíme Rámové vlečné sítě v odzkoušených standardních velikostech:

oko těla - mm /
oko sběrného válce – mm
Šířka - mVýška – mDélka úvazu – mDéka těla tralu – mDéka úvršku – mSběrný válec – m
6 / 431.51.859.50.51.5
6 / 4332.910.50.51.5
6 / 4634.5516.50.51.5

Rámový tral osazujeme lyžinami nebo koly - podle charakteru dnaTraly jsou určeny také pro výzkum a vědeckým pracovníkůmscientific research