Rybářské sítě - Statické - pasívní odlovné sítě a zařízení

Vězence

Fungování vězence
Vězence slouží

Naše standardní nabídka obsahuje několik odzkoušených typů se širokou škálou použitých komor od 0,1-100 m3.

Použití vrší a vězenců pro vědecké a hospodářské odlovy

zobrazit / skrýt celý profil

prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. Má vědecká kariera je spjata s Hydrobiologickým pracovištěm akademie věd České Republiky a s poznáním ekologické role rybích společenstev v nádržích a jezerech. Zúčastnil jsem se metodického rozvoje řady technik, které jsou ve velkých vodách užitečné. Techniky vhodné pro velké vody - zátahové sítě, tenatní sítě, vlečné sítě, košelkové nevody, vězence, vědecké echoloty, použití elektrolovu, apod.

Zdokonalené přístupy byly testovány při řadě aplikací v tuzemsku i v cizině. Díky téměř 30 letům vývoje ichthyologických metod je dnes při správném použití robustních odlovných metod, jako jsou mnohoočková tenata, traly a zátahové sítě, možno dosahovat poměrně kvantitativního obrázku o složení a rozmístění rybích společenstev. Smutným doprovodným jevem je poměrně razantní zásah do života zkoumaných ryb a často i mortalita ulovených jedinců. To je jeden z důvodů, proč je podstatná část mé odborné aktivity zaměřena na rozvoj nepřímých způsobů studia ryb, zejména s použitím vědeckých echolotů.

Poměrně šetrnou odlovnou metodou je použití vězenců.

S vězenci jsem pracoval od své diplomové práce na PřF UK v Praze zaměřené na výzkum plůdkových společenstev Klíčavské nádrže. Pro tuto nádrž byly vyvinuty tzv. Klíčavské pasti účinné na nádrži zejména pro odlovy okounů (Kubečka a Švátora, 1993). Po příchodu do hydrobiologického pracoviště akademie věd v Č. Budějovicích jsem ve spojení se síťařským mistrem p. Františkem Hamrem vyvinul větší vězence, které pak byly používány pro značkovací pokusy a biomanipulační odlovy. Podle lokality masového nasazení jsme je nazvali „Římovské vězence“ (Kubečka 1992). V prakticky nezměněné podobě se používají třicátou sezónu.

Na přelomu tisíciletí jsme řešili ambiciozní projekt

„Význam přítokové zóny pro rybí obsádku údolní nádrže a ve spolupráci s fy. Pokorný - Sítě s.r.o. jsme vyvinuli speciální obří vězence, které byly schopny pojmout veškerou rybí migraci mezi nádrží Římov a jejím hlavním přítokem - řekou Malší (Hladík a kol., 2002). Dvě tyto sítě byly instalovány po čtyři sezony a jejich použití základním způsobem obohatilo naše znalosti o přesunech ryb mezi nádrží a řekou (Hladík a Kubečka 2003, 2004, Hladík a kol. 2008, Říha a kol., 2013).

Klíčavské pasti, standardní Římovské vězence i vylepšené, tzv. Předsíňové římovské vězence se v současné době uplatňují při výzkumech rybích populací nádrže Římov a uhelného jezera Milada (Říha a Kočvara, v přípravě, Peterka a kol. 2012).

Kontakt: kubecka@hbu.cas.cz

Citované práce:

  • Hladík, M., Kubečka, J., Pokorný P., Čech M., Draštík, V., Kratochvíl, M., Peterka, J., Prchalová, M., Vašek, M., 2002: Giant traps for fishing in the inflow zone of the Římov Reservoir. In: Spurný, P. (ed.) The 5th Czech conference of Ichthyology, Proceedings of the international conference: 126-131
  • Hladík, M., Kubečka, J., 2003: Fish migration between the reservoir and its main tributary. Hydrobiologia 504: 251-266.
  • Hladík, M., Kubečka, J., 2004. The effect of the water level fluctuation on tributary spawning migration of reservoir fish. Ecohydrology and Hydrobiology, 4: 449-457.
  • Hladík, M., Kubecka, J., Mrkvička, T., Čech, T., Draštík, V., Frouzová, J., Hohausová, E., Matěna, J., Matěnová, V., Kratochvíl, M., Peterka, J., Prchalová, M., Vašek, M., 2008: The effect of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river. Czech J. Anim. Sci., 53, 12: 537-547.
  • Kubecka, J., 1992: Fluctuations in fyke-net catches during the spawning period of the Eurasian perch {Perca fluviatilis} in the Římov Reservoir, Czechoslovakia. Fisheries Research, 15: 157-167
  • Kubečka, J. and Švátora, M.,1993: Abundance estimates of perch fry {Perca fluviatilis} complicated by grouped behaviour. Ecology of Freshwater fish, 2: 84-90.
  • Peterka, J., Adámek, Z., Blabolil, P., Bouše, E., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Havel, L., Hohausová, E., Jankovský, M., Jarolím, O., Jurajda, P., Jůza, T., Kočvara, L., Kratochvíl, M., Kubečka, J., Muška, M., Prchalová, M., Richta, J., Říha, M., Sajdlová, Z., Soukalová, K., Tušer, M., Uhlířová, A., Uhlíř, F., Vašek, M., Vejřík, L., Veselý, L., Vlasák, P., 2012: Ryby nádrže Milada. str. 92-111 In: Šutera V. a kolektiv (eds.), 2012. Příroda nádrže Milada - území po zatopení lomu Chabařovice. Lesnická práce, s. r. o., Kostelec n. Č.L., 207 str. ISBN 978-80-7458-024-6.
  • Říha, M., Hladík, M., Mrkvička, T., Prchalová, M., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Jůza, T., Kratochvíl, M., Peterka, J., Vašek M., Kubečka J., 2013: Post-spawning dispersal of tributary spawning fish species to a reservoir system. Folia Zoologica 62 (1): 1–13.


Klíčavská past

Slouží:
Výhody:
Nedostatky:

Popis použití Klíčavské pastiRozměry:
Provedení:
Klíčavskou past vyrábíme v osvědčeném modelu a rozměrech
Oko (v mm)Šířka (v cm)Výška (v cm)Délka (v cm)Délka křídel (v cm)
6, 10, 1540408080
6, 10, 15404080120

Pamatuj na Etický kodex - utopená ztracená past stále loví


Římovský vězenec

Byl použit na mnoha větších vodách v ČR kde byl použit jako hlavní odlovný prostředek k těžbě okouna. - (Kubečka, 1992, Seďa a Kubečka, 1997).

Slouží:
Výhody:
Nedostatky:

Nedostatek byl odstraněn rozšířením Římovského vězence o „předsíň“.

Rozměry:
2.5 Provedení:

Římovský vězenec vyrábíme v standardním osvědčeném modelu a jeho variacích.

Oko (v mm)Průměr (v m) / počet kruhůPočet úvrškůDélka křídel (v m)Počet křídel
15, 200.4 x 0.4 m / 5 – Square-shaped25 - 10 m2
15, 200.4 m / 5 – Ring-shaped25 - 10 m2
15, 200.6 m / 5 – Ring-shaped25 - 10 m2
15, 200.7 m / 5 – Ring-shaped25 - 10 m2
15, 200.9 m / 5 – Ring-shaped210 m2

Římovský PŘEDSÍŇOVÝ vězenec

Jedná se o nástupce Římovského vězence. V přední části vězence byla předsazena větší komora - „předsíň“ s vraty tvořící první vstup do vězence.

Výhody:

Římovský Předsíňový vězenec vyrábíme v osvědčeném rozměru

Oko (v mm)Průměr (v m) / počet kruhůPočet úvrškůDélka křídel (v m)Počet křídel
15, 201.2 m / 3 ks 0.9 m
/ 5 pieces
1.2 m / 3 pieces
0.9 m / 5 pieces
35 - 12 m2
Popis použití:

Obecné zásady


Jen správně nastražený a vypnutí vězenec loví ryby!Římovský Přítokový vězenec

Byl používán 4 roky v projektu sledování migrace rybí populace na přítoku ÚN Římov a řekou Malší.

Na přítoku do údolní nádrže byly instalovány dva vězence proti sobě.

Rozměry:
Provedení:

Konstrukce:

Tělo a křídla:

Vězenec byl osazen v kovové samonosné konstrukci, která sloužila jako:

Úlovek z Přítokového Římovského vězence byl vybírán 2 x týdně nebo i častěji do plovoucího haltýře a dále vědecky zpracován.


Tyto vězence loví všechny druhy migrujících ryb - (Hladík a kol., 2002).

Sledování přítokovými vězenci patří mezi největší značkovací pokusy v historii české ichtyologie.

Přítokové vězence lze používat i k regulačním - bio melioračním odlovům nežádoucích druhů ryb.