Rybářské sítě - Aktivní odlovné sítě

Košelkový nevod

Princip lovu je založen na obkroužení lovených ryb na otevřené vodě ve vodním sloupci a jejich ulovení

Slouží:
Úspěšný lov zaručí splnění 6 - ti zásad:
Výhody Košelkového nevodu:

Medailonek

zobrazit / skrýt celý profil

RNDr. Jiří Peterka, Ph.D. (*1975)
RNDr. Jiří Peterka, Ph.D. Vystudoval jsem obor zoologie na Biologické (dnes Přírodovědecké) fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PŘF JU) a ve stejném oboru pokračoval i v doktorském studiu. Během studia jsem začal pracovat jako vědecký asistent na Hydrobiologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i., kde od roku 2013 vedu Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu a jsem členem vědecké rady ústavu. V rámci své výzkumné činnosti se věnuji především sledování sukcese rybích společenstev důlních jezer, výzkumu v oblasti vnitro- a mezidruhové potravní kompetice, zejména zástupců dvou našich nejvýznamnějších čeledí – ryb kaprovitých a okounovitých a výskytu a chování ryb ve volné vodě. Uplatňuji metody optického sledování a jejich výsledky ověřuji použitím aktivních a pasivních lovných prostředků. Na PŘF JU vyučuji Mořskou biologii a Terénní kurz mořské biologie. Zároveň vedu bakalářské, magisterské i doktorské práce. Jsem autorem nebo spoluautorem více než 30 odborných recenzovaných článků publikovaných v zahraničních časopisech a dalších odborných článků, studií a kapitol v odborných knihách.

j.peterka@yahoo.com
tel.: +420 387 775 854
http://www.fi shecu.cz/staff-members/peterka/

Odlovná technika s Košelkovým Nevodem se nejvíce používá v mořském rybolovu. Studie ukazují na využití košelkového nevodu sladkých vodách (Tischler a kol., 2000, Říha a kol., 2012).

Použitá literatura:
Tischler, G., Gassner, H. & Wanzenböck, J. 2000. Sampling characteristics of two methods for capturing age-0 fish in pelagic lake habitats. Journal of Fish Biology 57: 1474-1487 Říha M., Jůza T., Prchalová M., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Muška M., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. 2012. The size selectivity of the main body of a sampling pelagic pair trawl in freshwater reservoirs during the night. Fisheries Research 127– 128. 56– 60 Muška M., Tušer M., Frouzová J., Draštík V., Čech M., Jůza T., Kratochvíl M., Mrkvička T., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Vašek M., Kubečka J. (2013). To migrate, or not to migrate: partial diel horizontal migration of fish in a temperate freshwater reservoir. Hydrobiologia 707: 17-28.


Návod k použití:
Vytipování vhodné lokality
Příprava lodi

Příprava sítě

Vydávání Košelkového nevodu

síť uzavřela kruh a po kruhu klesla na celou svou výšku do vodního sloupce

loď je přibližně na stejném místě z kterého vyjela - hejno ryb je v prostoru síťového válce


V tomto okamžiku je nezbytné rychle spojit síť na obou koncích dolní žíně, případně připevnit dodatečné závaží. Stahovací lano při tom musí zůstat vevnitř zátahu (nesmí se dostat z vnější strany). Horní žíně se přeloží tak, že jádro sítě zůstane jako vnější vrstva a je zakotveno k zádi, zatímco koncová část sítě (s většími oky) je kotvena k přídi a tvoří vnitřní vrstvu přeložených sítí. Taháme za stahovací lano procházející kroužky a plováky koncové části sítě.


stažením kroužků dojde k rychlému uzavření spodní části síťového válce


ulovené ryby umístíme do plovoucího haltýře, kádě umístěné na druhé lodi

jedeme ke břehu, kde připravíme síť k novému použití


Pro výzkumná pracoviště vyrábíme Košelkový nevod ve dvou standardních velikostech:

Košelkový nevod pro lovení raného plůdku

Složení:

Pro ranný plůdek: vhodný na malé vodní plochy kde nejde použít rámový tral

MateriálVelikost oka (v mm)Délka (v m)Délka (v m)
PES2 x 250, 80, 1006

Košelkový nevod pro lovení juvenilních a dospělých jedinců

Složení:

Pro dospělé i juvenilní jedince:

MateriálVelikost oka (v mm)Délka (v m)Výška (v m)
PA6 mm – 210/4
8 mm – 210/4
10 mm – 210/6
120 m ve složení:
30 m - oko 6 mm
45 m - oko 8 mm
45 m - oko 10 mm
12

Loď Košelkovací typ. AKV 001/10

vyvinutá pracovníky Biologického centra AV CR v.v.i., Hydrobiologického ústavu v Českých Budějovicích

Loď je chráněna patentem č: 302159

Košelkovací loď se vyznačuje:
Složení
Technické parametry Košelkovací lodě

Loď je určena také pro výzkum a vědeckým pracovníkůmLoď je určena také pro výzkum a vědeckým pracovníkům